0% ЛИХВА_01.09_30.09.23

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

I. Организатор на промоцията - Смарт Електрик Пойнт ООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 205342757, представлявано от Ивайло Милчев и адрес на управление: гр. София, ул. Пирин 44.

II. Валидност на промоциятаПромоцията е валидна при кандидатстване на лизинг само през банка ДСК и за всички модели* електрически тротинетки и велосипеди. 

III. Период и условия на кампанията.

 • Период на промоцията - 01.09 -30.09.23г.
 • Покупка на лизинг с 0%* лихва е валидна за период от 6,9, 12 месеца.
 • Промоцията е валидна за всички модели електрически тротинетки без намаление в цената* 

* За модели с намаление в цената, при кандидастване на 0% лихва се взима предвид стандартната цена на модела, а не промоционалната. 

IV. Начини на кандидатстване:

 • През сайта;
 • Е-Point ШОУРУМ на адрес: София, бул.Св. Климент Охридски 39А.

Необходими документи: лична карта

Начини на погасяване:

 • На каса в най-удобният за Вас клон на банката;
 • Чрез платежно нареждане от всяка търговска банка;
 • Чрез онлайн банкиране;
 • Чрез плащане на банкомат на банката.

Пример при покупка на лизинг с 0% лихва.

Вземете стока за 1800 лв. и платете на 9 равни месечни вноски по 200 лв. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%. 

Параметри:

 • Размер на кредита – от 100 до 10 000 лв.;
 • Срок на кредита – 6, 9, 12 и 15 месеца;
 • Начин на изплащане – равни месечни вноски;
 • Без такса при одобряване и сключване на договора за кредит;
 • Без такса за предсрочно частично или пълно погасяване на кредит.

V. Смарт Електрик Пойнт ООД, запазва своето право на промяна в отстъпките и цените, участващите модели и промоционалния период на кампанията. 

Смарт Електрик Пойнт ООД

01.09.2023г.

Сравнение на продукти