• Начало
  • Допълнителен сервизен пакет „ Сервиз +“

Допълнителен сервизен пакет „ Сервиз +“

 Можете да закупите вашия пакет „ Сервиз +“ към момента на покупка на вашия нов електриески скутер.

Електрическите скутери/тротинетки, както всяко превозно средство имат нужда от техническа поддръжка и правилна експлоатация, за да можете да ги използвате дълго време. Заплащайки на годишна база малка сума, Вие ще получите възможност за безплатен технически преглед на вашия скутер, експресно отстраняване на повреди и безплатна подмяна на части, които гранцията не покрива. Закупувайки едногодишен пакет „ Сервиз +“, всеки клиент получава възможност за следните безплатни услуги:

  • експресно и приоритетно отстраняване на гаранционен или извън гаранционен проблем в сервиза на e-Point;
  • цялостен технически преглед на всеки 6 (шест месеца) – батерия, електрически компоненти, спирачна система, ходова част, светлини, компоненти ;
  • отстраняване на повреди и подмяна на части, които не се покриват от стандартните гаранционните условияа именно: гуми (вътрешни/външни); калници; накладки; гумени дръжки; основа против подхлъзване; декоративни елементи и покрития - стикери, светлоотразители и други; USB портове; съединения; степенка;

Важно уточнение: Допълнителният сервизен пакет " Сервиз +" не включва и не покрива ремонти или безплатна подмяна на части, като:

  • батерия, зарядно, електрически мотор, контролер, порт за зареждане,
  • повреди, причинени от неправилна употреба и в нарушение с указанията в Ръководството за употреба. Продуктът трябва да се използва според указанията в Ръководството на потребителя;
  • повреди, вследствие неспазване на инструкциите на "Смарт Електрик Пойнт" ООД  за правилна поддръжка на продукта;
  • повреди, поради невнимание или в резултат на природни бедствия (мълния, наводнение, пожар или други независещи от „Смарт Електрик Пойнт" ООД причини);
  • повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Продавача.

 

Сравнение на продукти