Томбола за ZERO 10

 Условия на томбола с награда електрически скутер ZERO 10          

I. Организатор на промоцията - Смарт Електрик Пойнт ООД, дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205342757, представлявано от Ивайло Емилов Милчев и адрес на управление: гр. София, ул. Пирин 44, вх. Б, имейл адрес: shop@e-piont.bg; телефони: +359 2 444 55 60; +359 883 44 55 65.

II. Период за участие в томболата - от 15.04.2019г. до 30.06.2019г. (включително)

III. Условия за участие в томболата.

  1. Смарт Електрик Пойнт ООД, предоставя възможност на всеки един клиент закупил или предплатил в периода от 15.04.19 до 30.06.19г. (включително) електрически скутер ZERO, да участва в томбола с награда - електрически скутер ZERO 10.
  2.   Закупени или предплатени модели участващи в томболата  - ZERO 9, ZERO 10, ZERO 10X.
  3. В случай, че клиентът е заплатил частично авансово (на 50%) някои от моделите в раздел III, т.2, за да има право на участие в томболата е необходимо, в срок не по-късен от 15.06.19 (включително) да заплати изцяло стойността на предплатения от него модел. 

IV. Механизъм на томболата.

  1. Всеки клиент, закупил или предплатил електрически скутер ZERO, ще получи талон за участие в томболата.
  2. В талонът за участие се попълват: трите имена на клиента, ЕГН, телефон за контакт, закупен/предплатен модел, дата на закупуване.
  3. На всеки талон се поставя печат на Смарт Електрик Пойнт ООД, след което се пуска в определената за целта кутия, поставена в шоурума на адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски 39А.
  4. Тегленето на томболата ще бъде на 06.07.19 (събота) от 12.00ч. и ще се проведе в магазин ePoint - гр. София, бул. Св. Климент Охридски 39А, в присъствието на управителя на дружеството и минимум двама от участниците в томболата. В случай на липса на свидетели при изтегляне на печелившия, управителят на Смарт Електрик Пойнт ООД ще изтегли печелившия участник в томболата, за което ще бъде съставен констативен проткол и същият ще бъде залепен в магазина, на адрес: гр. София, бул. Св. Климент Охридски 39А.
  5. В 10 дневен срок от провеждането на томболата и изтеглянето на печелившия, Смарт Електрик Пойнт ООД ще се свърже с победителя в нея, за да го уведоми на посочения от него телефонен номер. Организаторът не томболата не носи отговорност при посочен неверен или непълен телефонен номер от участника в томболата. В такъв случай, и при непотърсена награда в рамките на 10 дни от провеждането на томболата, за печеливш ще бъде определен вторият изтеглен участник.

V. Право на участие - имат всички клиенти закупили електрически скутер ZERO при упоменатите по-горе условия и навършили 16г. възраст към момента за закупуване на скутера.

VI. Участието в томболата е обвързано със закупуване на някой от моделите скутери посочени в раздел III от настоящите условия.

Научи повече за голямата награда ТУК.

Смарт Електрик Пойнт ООД

15.05.2019г.

Сравнение на продукти
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“. Научете повече за нашата Политика за обработване и защита на лични данни и нашата Политика за използване на бисквитки.