• Начало
  • Условия за доставка на стоки

Условия за доставка на стоки

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:

  • Чрез куриерска услуга от трето лице - куриерска компания Спиди;
  • Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България или до офис на Спиди, оказан от клиента;
  • Безплатна доставка на стоки на тереторията на Република България, при поръчка над 199лв.;
  • Време за доставка на поръчаните стоки - в срок до 2 дни*

* Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка, стокова наличност и сроковете на доставка на Спиди. 

Разходите за изпращане и получаване на електрически скутери за ремонт, се покриват от потребителя, освен в случаите на констатиране на дефект в изпратения продукт, в рамките на 7 (седем) дни след неговото получаване от страна на Потребилтеля. В този случай, разхода по изпращане към Търговеца се поема от Потребителя, а разхода по изпращане към Потребителя се поемат от Търговеца. 

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Всичко, посочено в настоящата Политика, се прилага доколкото не противоречи на условията на куриерската фирма, която осъществява доставката. В този случай следва да бъдат приложени вътрешните правила на доставчика, като Търговецът следва да уведоми потребителя в най-кратки срокове.

Доставката на закупена на изплащане стока се извършва в срок до 7 дни, считано от датата, на която Търговецът е уведомен от съответната финансова институция за подписан договор за кредит, финансиращ в пълен размер съответната поръчка.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (име, ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес), посочени от купувача в договора за кредит. Получаването на стоката се извършва лично от купувача, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност, положи подпис и собственоръчно изпише собственото си и фамилно име в документа, удостоверяващ предаването на стоката.

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при използване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Сравнение на продукти