• Начало
 • Застраховка на тротинетки

Застраховка на тротинетки

ЗАСТРАХОВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРОТИНЕТКИ KAABO

Застраховай любимата си тротинетка и рисковете за себе си! Бъди една крачка пред останалите в твоята сигурност на пътя!

Следвайки мисията си за отговорни, стойностни и иновативни предложения към своите клиенти, ние от e-Point и Уника България, първи предлагаме на българският пазар възможостта за застраховка на електрически тротинетки и велосипеди към своите клиенти. Застраховката може да бъде комбинирана и включва три компонента, като клиента сам избира параметрите - застрахователна сума, покрития и срок. 

Предимствата за Вас:

 • сключване на застраховката без оглед от Застрахователя;
 • разсрочено плащане без допълнително оскъпяване;
 • една полица с възможност за включване на няколко застраховки;
 • застрахователната сума се посочва от клиента;
 • възможност за сключване за период от 1 ден до 1 година;
 • застраховане на допълнително оборудване. 

I. Какво включва застраховката и какво покрива?

1. Застраховка на електрически тротинетки, велосипеди, триколки и аксесоари монтирани към тях, за срок от 1 ден до 1 година. Застрахователно покритие:

 • кражба чрез взлом от апартамент/къща, където застрахования живее;
 • кражба чрез взлом от адреси, където имуществото временно се съхранява;
 • грабеж;
 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • вреди настъпили в следсвие на пожар, експлозия, пороен дъжд, наводнение, градушка, буря, удар от пътно превозно средство (ППС) и други;

2. Обща гражданска отговорност на физически лица (ФЛ).

 • покрива се отговорността за имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица за рисковете, покрити по застраховката;

 • лимит на отговорност от 1 000 до 50 000 лв. по избор на клиента;

 • премия - 0.25 % от договорения лимит на отговорност, но не по-малко от 5 лв. минимална премия;

3. Застраховка - Злополука. 

 • покрива смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • застрахователна сума от 1 000 до 10 000 лв. на човек;
 • премия - 0,20% от договорения лимит на отговорност, но не по-малко от 2 лв. на човек минимална преми;

 • при трайна загуба на трудоспособност - изплаща се % от ЗС равен на % трайна загуба на трудоспособност;

II. Допълнителна информация.

1. Начин на сключване - в шоурума на e-Point или дистанционно. При дистанционно сключване, попълнените документи трябва да бъдат подписани от клиента и изпратени до e-Point. 

2. Отстъпки - 5% за еднократно плащане.

3. Самоучастие.

 • при кражба чрез взлом и грабеж от посочения в полицата застрахован адрес - задължително самоучастие в размер на 5% от застрахователната сума, но не по-малко от 50 лв. във всяка щета за всяко отделно застраховано имущество до 2 500 лв и 150 лв. във всяка щета за всяко отделно застраховано имущество, над 2 500 лв; 

 • кражба чрез взлом и грабеж от друг адрес, където имуществото временно се съхранява при престой на Застрахования извън адреса на застраховката, се прилага задължително самоучастие в размер на 25% от застрахователната сума на съответното имущество.

4. Премия. 

 • начислената премия се плаща еднократно при сключване на застраховката, освен ако в полицата е уговорено друго;

 • автоматично се начислява премия в размер на 8% от ЗС на всеки обект, но не по-малко от 30 лв. за всеки велосипед, триколка и тротинетка;

 • при застраховка със срок по-кратък от една година, премията се изчислява по краткосрочната тарифа на застрахователя;

5. Документи при ликвидация.

 • оригинална фактура и/ или касова бележка;

 • извлечение от банка за извършен превод при закупуване на имуществото;

 • претенция в писмена форма по образец на Застрахователя;

 • при сблъскване с или удар от/в моторно превозно средство (МПС) - протокол за ПТП или констативен протокол за ПТП;

 • документ от полицията в случай на кражба чрез взлом или опит за извършването й, грабеж, злоумишлени действия на трети лица и вандализъм;

Пълна и детайлна информация за застрахователния прукт можете да намерите ТУК. 

Сравнение на продукти